Avanpirken

Avanpirken är en tävlingspirk som är effektiv på abborre.