Slimpirken

Slimpirken är en effektiv modell som är snarlik den gamla pirken ´Pipan´. Fiskar på medeldjupt till djupt vatten.